Collectie

Samenvattingskaart richtlijn Depressie
Nog niet gewaardeerd
De samenvattingskaart Depressie in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn (2022)
€0,00
Samenvattingskaart richtlijn Angst
Nog niet gewaardeerd
De samenvattingskaart Angst in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn (2022).
€0,00
Borstkanker in Nederland Kerncijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie
Nog niet gewaardeerd
Borstkanker in Nederland
Kerncijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie
€0,00
Samenvatting richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Nog niet gewaardeerd
Voor alle zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase kan deze samenvatting behulpzaam zijn.
€0,00
Samenvattingskaart richtlijn Delier
Nog niet gewaardeerd
De samenvattingskaart Delier in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn (2022).
€0,00
Samenvattingskaart richtlijn Rouw
Nog niet gewaardeerd
De samenvattingskaart Rouw in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn (2022).
€0,00
Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032
Nog niet gewaardeerd
Een overzicht van trends en prognoses over kankerincidentie, -prevalentie en sterfte tot en met 2032, en trends in overleving bij kanker tot 2020.
€0,00
Kanker bij jongvolwassenen (2022)
Nog niet gewaardeerd
Het rapport is een co-productie van IKNL en het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk en gaat in op de epidemiologie, kwaliteit van leven en organisatie van zorg bij kanker bij jongvolwassenen.
€0,00
Pagina 1 van 8