Collectie

Primaire Tumor Onbekend
Nog niet gewaardeerd
Het rapport illustreert de schrijnende situatie van patiënten bij wie de bron van uitzaaiingen niet gevonden kan worden. Het rapport bevat onder meer tien aanbevelingen op het gebied van samenwerking, diagnostiek, behandeling en onderzoek.
€0,00
NKR Magazine
Nog niet gewaardeerd
In 2019 bestond de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) 30 jaar. Hoe draagt de NKR bij aan betere zorg en betere preventie? Daarover leest u in dit magazine.
€0,00
Rapport Kankerzorg in beeld (2014)
Nog niet gewaardeerd
Het eerste rapport geeft aan de hand van tien trends een algemeen beeld van de kankerzorg en een gedetailleerd beeld van 21 tumorsoorten.
€0,00
Hoofd-halskanker in Nederland
Nog niet gewaardeerd
Een overzicht van het voorkomen, de behandeling en de overleving van hoofd-halskanker in Nederland, gebaseerd op de meest recente cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie.
€0,00
Belangrijke cijfers over blaaskanker
Nog niet gewaardeerd
Overzicht van incidentie, prevalentie en overleving van blaaskanker op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie.
€0,00
Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022-2026
Nog niet gewaardeerd
In het meerjarenbeleidsplan van IKNL staat op hoofdlijnen beschreven welke rol IKNL tussen 2022-2026 gaat spelen en welke uitdagingen in die periode samen met de partners aangegaan worden.
€0,00
Pagina 9 van 9