Flyer kanker.nl appstore

€0,00
302103

Productomschrijving

Deze folder kunt u meegeven aan uw patiënt om hen te informeren over de kanker.nl appstore. In de folder staat in het kort beschreven hoe patiënten en naasten toegang kunnen krijgen tot de apps in de appstore van kanker.nl.

Gerelateerde producten