Rapporten Kankerzorg

 

Met de rapporten ‘Kankerzorg in beeld’ schetst IKNL samen met professionals hoe het is gesteld met de kwaliteit van de kankerzorg in Nederland. De rapporten geven met cijfers uit de NKR een beeld van de trends en ontwikkelingen. En we maken de balans op: hoeveel variatie is er en waar liggen mogelijkheden voor verbetering?

Kanker bij jongvolwassenen (2022)
Nog niet gewaardeerd
Het rapport is een co-productie van IKNL en het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk en gaat in op de epidemiologie, kwaliteit van leven en organisatie van zorg bij kanker bij jongvolwassenen.
€0,00
Kankerzorg in beeld: Uitgezaaide kanker in beeld (2020)
Nog niet gewaardeerd
In het rapport Uitgezaaide kanker in beeld wordt met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie en PROFIEL meer inzicht gegeven in deze patiëntengroep.
€0,00
Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker (2019)
Nog niet gewaardeerd
Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’ (2019) belicht uiteenlopende gevolgen en de vaak blijvende invloed van de ziekte en de behandeling op een groeiende groep mensen die kanker heeft of heeft gehad.
€0,00
Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker: verdiepende informatie.
Nog niet gewaardeerd
Verdiepende informatie bij het Kankerzorg in beeld rapport over leven met en na kanker (2019). Over zorg voor de gevolgen van kanker: informeren, monitoren, ondersteunen, en organiseren op maat.
€0,00
Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (2018)
Nog niet gewaardeerd
Het rapport over zeldzame kanker maakt onder andere met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie duidelijk welke kennis omtrent patiënten met zeldzame vormen van kanker nog ontbreekt, en waar mogelijkheden voor verbeteringen liggen.
€0,00
Rapport Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt (2016)
Nog niet gewaardeerd
Voor de 14 meest voorkomende vormen van kanker op hogere leeftijd geven onderzoekers inzicht in meest opvallende leeftijdsspecifieke variatie in incidentie, diagnostiek, behandeling, uitkomst en trends in de tijd.
€0,00
Rapport Kankerzorg in beeld (2014)
Nog niet gewaardeerd
Het eerste rapport geeft aan de hand van tien trends een algemeen beeld van de kankerzorg en een gedetailleerd beeld van 21 tumorsoorten.
€0,00
Rapport Palliatieve zorg in beeld
Nog niet gewaardeerd
Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Wat doen we goed in de palliatieve zorg en wat kan er beter? Dit rapport uit 2014 bevat beschikbare informatie over de Nederlandse situatie van de palliatieve zorg.
€0,00
Oncologienetwerken in beeld
Nog niet gewaardeerd
Het rapport Oncologienetwerken in beeld laat zien dat er vooruitgang is geboekt sinds de eerste netwerkinventarisatie in 2018.
€0,00
Kanker in Nederland: Trends en prognoses tot en met 2032
Nog niet gewaardeerd
Een overzicht van trends en prognoses over kankerincidentie, -prevalentie en sterfte tot en met 2032, en trends in overleving bij kanker tot 2020.
€0,00
Borstkanker in Nederland Kerncijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie
Nog niet gewaardeerd
Borstkanker in Nederland
Kerncijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie
€0,00