Besluitvorming

De methode Besluitvorming in de palliatieve fase is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en draagt bij aan systematische besluitvorming in de palliatieve fase.
De methode is digitaal beschikbaar en bestaat uit een inleiding, een beslisschijf en 14 toepassingskaarten over veel voorkomende symptomen en situaties in de palliatieve fase. De beslisschijf is ook los te bestellen. Meer informatie over de methodiek Besluitvorming in de palliatieve fase vindt u op Palliaweb.

Op dit moment worden de methodieken Signalering in de palliatieve fase en Besluitvorming in de palliatieve fase geactualiseerd tot een geïntegreerde werkmethode Palliatief Redeneren met behulp van de uitkomsten van het afgeronde project KWASA (Kwaliteit van zorg,  Samenwerking in signaleren en besluitvorming in de palliatieve fase. Doorontwikkeling van 2 goede voorbeelden palliatieve zorg).

Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.
€5,00
Besluitvorming in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
De methode Besluitvorming in de palliatieve fase bestaat uit een inleiding, beslisschijf en veertien toepassingskaarten.
€0,00
Palliatieve zorg voor Kinderen
Nog niet gewaardeerd
Alle aanbevelingen uit de richtlijn ‘ Palliatieve zorg voor kinderen’ zijn samengevat op 25 stevige kaarten.. De kaarten worden bijeengehouden door een plastic schroef, deze kan naar wens eenvoudig vervangen worden door de meegeleverde ring.
DE WAAIER I
€0,00
Palliatieve zorg in de ziekenhuizen- resultaten 2020
Nog niet gewaardeerd
In dit rapport worden de resultaten gegeven van de enquête die in 2020 is gehouden onder de Nederlandse ziekenhuizen. Met de enquête worden werkwijze en ontwikkelingen rond teams Palliatieve zorg in ziekenhuizen in kaart gebracht.
€0,00