Kwaliteit en organisatie

 

Hier vindt u producten die betrekking hebben op de kwaliteit en organisatie van palliatieve zorg. 

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Nog niet gewaardeerd
In het kwaliteitskader is geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.
€0,00
Netherlands Quality Framework for Palliative Care
Nog niet gewaardeerd
This quality framework describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.
€0,00
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Nog niet gewaardeerd
Dit is een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënten. Het is bedoeld voor zorgverleners.
€0,00
Flyer consultatieteam Palliatieve zorg
Nog niet gewaardeerd
Als verpleegkundige, huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde kunt u vragen hebben over een patient in de palliatieve fase. Denk aan vragen over symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma’s, inzet van hulpmiddelen,
€0,00
LESA samenvattingskaart palliatieve zorg
Nog niet gewaardeerd
Goede palliatieve zorg in de 1e-lijnszorg kan niet zonder samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen. Deze samenvattingskaart geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten die essentieel zijn voor de afstemming van palliatieve zorg.
€0,00
Rapport Palliatieve zorg in beeld
Nog niet gewaardeerd
Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Wat doen we goed in de palliatieve zorg en wat kan er beter? Dit rapport uit 2014 bevat beschikbare informatie over de Nederlandse situatie van de palliatieve zorg.
€0,00
Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg
Nog niet gewaardeerd
Deze uitgave geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg.
€0,00
Palliatieve zorg in de ziekenhuizen- resultaten 2020
Nog niet gewaardeerd
In dit rapport worden de resultaten gegeven van de enquête die in 2020 is gehouden onder de Nederlandse ziekenhuizen. Met de enquête worden werkwijze en ontwikkelingen rond teams Palliatieve zorg in ziekenhuizen in kaart gebracht.
€0,00
Palliatieve zorg voor Kinderen (waaier met richtlijnkaarten)
Nog niet gewaardeerd
Alle aanbevelingen uit de richtlijn ‘ Palliatieve zorg voor kinderen’ zijn samengevat op 25 stevige kaarten.. De kaarten worden bijeengehouden door een plastic schroef, deze kan naar wens eenvoudig vervangen worden door de meegeleverde ring.
DE WAAIER I
€0,00