Signalering

 

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij patiënten. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten. IKNL biedt professionals een programma om met deze methode te leren werken.

Signalering in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
De methode Signalering helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers in de palliatieve fase.

De set wordt alleen digitaal aangeboden. Werkblokken zijn te bestellen.
€23,50
Werkblok behorend bij set Signalering in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
Dit werkblok maakt deel uit van de set Signalering in de palliatieve fase.
€12,00