Signalering

 

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie of gedrag bij patiënten. Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase biedt hiervoor concrete handvatten. IKNL biedt professionals een programma om met deze methode te leren werken.

Op dit moment worden de methodieken Signalering in de palliatieve fase en Besluitvorming in de palliatieve fase geactualiseerd tot een geïntegreerde werkmethode Palliatief Redeneren met behulp van de uitkomsten van het afgeronde project KWASA (KWAliteit van zorg,  Samenwerking in signaleren en besluitvorming in de palliatieve fase. Doorontwikkeling van 2 goede voorbeelden palliatieve zorg).

Signalering in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
De methode Signalering helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste zorgproblemen van zorgvragers in de palliatieve fase.

De set wordt alleen digitaal aangeboden. Werkblokken zijn te bestellen.
€23,50
Werkblok behorend bij set Signalering in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
Dit werkblok maakt deel uit van de set Signalering in de palliatieve fase.
€12,00
Palliatieve zorg voor Kinderen (waaier met richtlijnkaarten)
Nog niet gewaardeerd
Alle aanbevelingen uit de richtlijn ‘ Palliatieve zorg voor kinderen’ zijn samengevat op 25 stevige kaarten.. De kaarten worden bijeengehouden door een plastic schroef, deze kan naar wens eenvoudig vervangen worden door de meegeleverde ring.
DE WAAIER I
€0,00