Zeldzame kanker: Organisatie van expertise

€0,00
302097

Productomschrijving

In het rapport ‘Zeldzame kankers: Organisatie van expertise’ laten we met sprekende cijfers en voorbeelden zien dat er nog steeds grote kansen liggen als het gaat om de bundeling van kennis en kunde en de vindbaarheid en toegankelijkheid van expertzorg voor zeldzame kanker. Dit rapport bestrijkt bij lange na niet alle zeldzame tumorsoorten. De voorbeelden houden wat ons betreft ook geen oordeel in over hoe de expertzorg voor een bepaalde vorm van kanker georganiseerd is. Wat we wél duidelijk willen maken, is dat het overzichtelijker kan én moet, zodat professionals en patiënten beter en makkelijker hun weg kunnen vinden naar de juiste expertise. Dat is rechtstreeks in het belang van de patiënt met een zeldzame vorm van kanker.

Gerelateerde producten