Over ons

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. De missie van IKNL is het reduceren van de impact van kanker. Dat doen we op basis van inzichten van real world data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). 

IKNL levert een belangrijke bijdrage aan het reduceren van de impact van kanker door het verzamelen en ontsluiten van essentiële en betrouwbare data en het aanbieden van informatie en inzichten aan zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. In een wereld waarin de zorg steeds meer data en daarop gebaseerde informatie krijgt aangeboden, is IKNL een trusted advisor voor de zorg, dé instantie die betrouwbare en onafhankelijke inzichten over kanker deelt. 

Onze doelen zijn:

  • het aantal mensen met kanker verminderen (preventie)
  • meer patiënten genezen of zorgen dat zij langer blijven leven
  • de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker verbeteren
  • participatie in de maatschappij van mensen met en na kanker bevorderen
  • waardig sterven mogelijk maken

Nederlandse Kankerregistratie

Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) volgt IKNL al dertig jaar op landelijk niveau de zorg voor patiënten met kanker. Het levert een schat aan wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten op die direct van waarde zijn voor de praktijk. Inzichten waarmee kanker kan worden voorkomen en de zorg voor patiënten en hun kwaliteit van leven kan worden verbeterd.  

We brengen met de NKR gegevens in kaart van patiënten met kanker in Nederland. Patiënten worden gevolgd vanaf diagnose, waarbij essentiële informatie over ziekte, zorg en uitkomsten inzichtelijk wordt gemaakt. We onderhouden hiermee een population based en ziekenhuisoverstijgende kankerregistratie (patiëntvolgsysteem). De NKR is uniek in de wereld, betrouwbaar door onafhankelijke vastlegging en volledig omdat de gehele populatie van patiënten met kanker in beeld komt. 

IKNL laat data leven

In nauwe samenwerking met zorgprofessionals voeren we met deze data wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast vullen we data uit de kankerregistratie waar mogelijk aan met die uit andere bronnen en stellen we data beschikbaar aan anderen. Want, hoe meer data worden gedeeld, hoe eerder oplossingen aan patiënten met kanker geboden kunnen worden.  

Met de kennis en inzichten uit de data bieden we professionals in de zorg handvatten om hun praktijk te verbeteren. We ondersteunen de bespreking van deze inzichten in en met het zorgveld en stimuleren het gebruik van de NKR en andere data om preventie en behandelingen continu te verbeteren.

Financiering

IKNL ontvangt een instellingssubsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt IKNL projectsubsidies van onder meer KWF Kankerbestrijding voor trialondersteuning en onderzoek, en van ZonMw voor (verbeter)projecten.

Om zo effectief mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld, werken we op het gebied van werkplekken samen met KWF en Kanker.nl. Daarbij is de veiligheid van gegevens optimaal geborgd.

Meer informatie