Privacyverklaring

Click here for the English version of our privacy statement)

Deze privacyverklaring gaat over alle persoonsgegevens die Integraal Kankercentrum Nederland, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht, gebruikt. De functionaris gegevensbescherming (fg) let op het gebruik van die gegevens. Mocht u vragen of zorgen hebben dan kunt u contact opnemen met de fg via [email protected]

IKNL is in Nederland de organisatie die gegevens over kanker verzamelt, opslaat en onderzoekt. Dit doen we om nieuwe manieren te vinden om kanker te voorkomen, eerder te ontdekken en te genezen. Hierdoor verbetert de behandeling en de kwaliteit van leven (en sterven) van mensen met kanker. We doen dit samen met artsen en onderzoekers en delen de informatie met hen.

Wij hebben medische gegevens van u als patiënt of gegevens van u als zakelijk contact. Bijvoorbeeld omdat u arts bent, producten levert, gegevens aanvraagt of bij ons solliciteert. IKNL beschermt uw privacy en gaat zo voorzichtig mogelijk met uw gegevens om. Uw belang staat voorop!

Onze belofte aan u:

  • Wij gaan voorzichtig om met uw gegevens, houden deze geheim en beveiligen deze goed.
  • Wij gebruiken niet meer gegevens van u dan nodig. 
  • Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor we ze verzamelen.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij (medische) gegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we uw rechten. IKNL kan deze privacyverklaring soms aanpassen. De privacyverklaring die op dit moment geldt, staat op onze website www.iknl.nl

IKNL gebruikt persoonsgegevens zoals voorgeschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten en regels over bescherming van persoonsgegevens.