Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase

Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase

De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij Besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. Hierdoor wordt behandelbeleid afgestemd op de individuele patiënt en is transparant voor patiënt, naasten en zorgverleners.
De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.

Meer informatie over de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase vindt u op Palliaweb. 


Prijs per eenheid: € 5,00
bestellen downloaden
terug