beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase

beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase

De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.


Prijs per eenheid: € 5,00
bestellen
terug