Oncologische zorg

 • Folder Registratie van kanker
  Folder Registratie van kanker

  In Nederland worden de gegevens van alle patiënten met kanker geregistreerd in een landelijke databank: ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek
  Samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek

  De samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek is gebaseerd op de handreiking Slecht-nieuwsgesprek uit 2012. De ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Herstel na kanker
  Samenvattingskaart richtlijn Herstel na kanker

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Herstel na kanker. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter (Nederlands)
  Lastmeter (Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • Lastmeter (Turks-Nederlands)
  Lastmeter (Turks-Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter met scorelijst
  Lastmeter met scorelijst

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker

  ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’ (2019) belicht uiteenlopende gevolgen en de ... Lees meer

  Gratis
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker: verdiepende informatie.
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker: verdiepende informatie.

  Verdiepende informatie bij het Kankerzorg in beeld rapport over leven met en na kanker (2019).  Over ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (2018)
  Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (2018)

  Bij één op de vijf nieuwe patiënten met kanker gaat het om een zeldzame vorm. Deze ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt (2016)
  Rapport Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt (2016)

  Voor de 14 meest voorkomende vormen van kanker op hogere leeftijd geven onderzoekers inzicht in meest ... Lees meer

  Gratis
 • Rapport Kankerzorg in beeld (2014)
  Rapport Kankerzorg in beeld (2014)

  Het eerste rapport geeft aan de hand van tien trends een algemeen beeld van de kankerzorg en een ... Lees meer

  Gratis
  Svk richtlijn Medische Specialistische revalidatie
  Svk richtlijn Medische Specialistische revalidatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Oncologische revalidatie. De ... Lees meer

  Gratis
 • Svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
  Svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn. De volledige richtlijn kunt u ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Palliatieve zorg in beeld
  Rapport Palliatieve zorg in beeld

  Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Zeker het afgelopen decennium zijn veel ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Niercelcarcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Niercelcarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Niercelcarcinoom. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Hepatocellulair carcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Hepatocellulair carcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Hepatocellulair carcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Blaasinstillatie
  Samenvattingskaart richtlijn Blaasinstillatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Blaasinstillatie. De richtlijn is ... Lees meer

  Gratis
  Boek richtlijn Mammacarcinoom
  Boek richtlijn Mammacarcinoom

  Dit boek omvat de gedrukte versie van de richtlijn Mammacarcinoom (versie 2.0, feb. 2012). De richtlijn ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Borstkanker
  Zorgpad Borstkanker

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Schildkliercarcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Schildkliercarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Schildkliercarcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart PTEN Hamartoom Tumorsyndroom
  Samenvattingskaart PTEN Hamartoom Tumorsyndroom

  Bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn PTEN Hamartoom Tumorsyndroom. De volledige richtlijn kunt ... Lees meer

  Gratis
 • In gesprek met de mantelzorger
  In gesprek met de mantelzorger

  Het Model mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom
  Zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Orale Mucositis
  Samenvattingskaart richtlijn Orale Mucositis

  Bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Orale Mucositis. De volledige richtlijn kunt u raadplegen ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Meningeoom
  Samenvattingskaart richtlijn Meningeoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Intracranieel meningeoom. De ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Wervelmetasten
  Samenvattingskaart richtlijn Wervelmetasten

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Wervelmetastasen. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020
  Koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020

  Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 is bedoeld om u te inspireren bij de (door)ontwikkeling ... Lees meer

  Gratis
 • Formulier Model in gesprek met mantelzorger
  Formulier Model in gesprek met mantelzorger

  Het Model mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Ovariumcarcinoom
  Zorgpad Ovariumcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Prostaatcarcinoom
  Zorgpad Prostaatcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Longcarcinoom
  Zorgpad Longcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Niet-tumorspecifiek
  Zorgpad Niet-tumorspecifiek

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Colorectaalcarcinoom
  Zorgpad Colorectaalcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Handleiding integrale oncologische zorgpaden
  Handleiding integrale oncologische zorgpaden

  De handleiding is voor zorgprofessionals die een transmuraal zorgpad willen ontwikkelen, implementeren, ... Lees meer

  Gratis
  Visitekaartjes Verwijsgids Kanker
  Visitekaartjes Verwijsgids Kanker

  De Verwijsgids Kanker is de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding ... Lees meer

  Gratis
 • Handreiking implementatie geriatrische oncologische revalidatie
  Handreiking implementatie geriatrische oncologische revalidatie

  Handvatten voor zorgprofessionals bij de implementatie van het behandelprogramma Geriatrische oncologische ... Lees meer

  Gratis
  Behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie
  Behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie

  Voor zorgprofessionals die geriatrische oncologische revalidatie willen opzetten. Inhoud: behandelproces, ... Lees meer

  Gratis
 • Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie
  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie

  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie voor zorgprofessionals die revalidatie ... Lees meer

  Gratis
  Onco-move: bewegen tijdens chemotherapie
  Onco-move: bewegen tijdens chemotherapie

  Dit instructieboekje is bedoeld voor verpleegkundigen die het beweegprogramma Onco-Move aanbieden. Dit boekje ... Lees meer

  Gratis
 • Hoofd-halskanker in Nederland
  Hoofd-halskanker in Nederland

  Een overzicht van het voorkomen, de behandeling en de overleving van hoofd-halskanker in Nederland, gebaseerd ... Lees meer

  Gratis
  Folder Belangrijke cijfers over Prostaatkanker
  Folder Belangrijke cijfers over Prostaatkanker

  In het kader van Movember een overzicht van het voorkomen, de behandeling en overleving van prostaatkanker, ... Lees meer

  Gratis
 • NKR Magazine
  NKR Magazine

  De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) bestaat 30 jaar. Hoe draagt de NKR bij aan betere zorg en betere ... Lees meer

  Gratis
  Folder Schildklierkanker
  Folder Schildklierkanker

  Een overzicht van het voorkomen, de behandeling en overleving van schildklierkanker gebaseerd op cijfers uit ... Lees meer

  Gratis
 • Belangrijke cijfers over blaaskanker
  Belangrijke cijfers over blaaskanker

  Overzicht van incidentie, prevalentie en overleving van blaaskanker op basis van gegevens uit de Nederlandse ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Huidkanker in Nederland
  Rapport Huidkanker in Nederland

  Huidkanker in Nederland – cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie Medisch professionals, ... Lees meer

  Gratis
 • Primaire Tumor Onbekend
  Primaire Tumor Onbekend

  Wanneer de bron van uitzaaiingen niet gevonden kan worden.Het rapport illustreert de schrijnende situatie van ... Lees meer

  Gratis
  Sarcomenzorg in Nederland
  Sarcomenzorg in Nederland

  Overzicht van gegevens over sarcomen in de Nederlandse Kankerregistratie over de periode 2009-2018. ... Lees meer

  Gratis
 • Cancer Registry - information for patients
  Cancer Registry - information for patients

  In this leaflet you can read more about the Netherlands Cancer Registry (NCR) and how it is relevant for you. ... Lees meer

  Gratis
  Poster Registratie van kanker
  Poster Registratie van kanker

  Een poster voor in de wachtkamer om patiënten te informeren over de Nederlandse Kankerregistratie. ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: Uitgezaaide kanker in beeld
  Kankerzorg in beeld: Uitgezaaide kanker in beeld

  Bij 1 op de 5 patiënten die de diagnose kanker krijgt is de kanker uitgezaaid. In het rapport ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Hemato-oncologische zorg in Nederland
  Rapport Hemato-oncologische zorg in Nederland

  Een overzicht op basis van 5 jaar data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Voor Zorgprofessionals, ... Lees meer

  Gratis
 • Rapport meningeomen
  Rapport meningeomen

  Meningeomen zijn een belangrijke groep hersentumoren waarover nog veel onbekend is qua epidemiologie, de ... Lees meer

  Gratis
  Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase
  Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase

  De Hulpgids digitalisering Zorgpad Stervensfase is bedoeld voor zorgverleners, (staf)adviseurs en ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Delier
  Folder Delier

  Deze folder geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van ... Lees meer

  Gratis