Palliatieve zorg

 • Samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek
  Samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek

  De samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek is gebaseerd op de handreiking Slecht-nieuwsgesprek uit 2012. De ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter (Turks-Nederlands)
  Lastmeter (Turks-Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • Lastmeter (Nederlands)
  Lastmeter (Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter met scorelijst
  Lastmeter met scorelijst

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • Svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
  Svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn. De volledige richtlijn kunt u ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Palliatieve zorg in beeld
  Rapport Palliatieve zorg in beeld

  Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Zeker het afgelopen decennium zijn veel ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie
  Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie

  Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair team binnen een ... Lees meer

  Gratis
  Pijn bij kanker en eindstadium COPD/hartfalen
  Pijn bij kanker en eindstadium COPD/hartfalen

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste zaken uit de richtlijnen Pijn bij kanker en Pijn bij ... Lees meer

  Gratis
 • Jaarverslag Consultatie palliatieve zorg 2019
  Jaarverslag Consultatie palliatieve zorg 2019

  Dit jaarverslag over 2019, biedt inzicht in de werking van de consultatiefunctie palliatieve zorg. Daarnaast ... Lees meer

  Gratis
  LESA samenvattingskaart palliatieve zorg
  LESA samenvattingskaart palliatieve zorg

  Goede palliatieve zorg in de 1e-lijnszorg kan niet zonder samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Ileus
  Samenvattingskaart richtlijn Ileus

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn ileus bij kanker in de palliatieve ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Stervensfase - thuiszorgversie
  Zorgpad Stervensfase - thuiszorgversie

  Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair thuiszorgteam ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Stervensfase - verpleeghuisversie
  Zorgpad Stervensfase - verpleeghuisversie

  Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair team binnen een ... Lees meer

  Gratis
  Signalering in de palliatieve fase
  Signalering in de palliatieve fase

  De methode helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste ... Lees meer

  € 23,50
 • Samenvattingskaart richtlijn Dyspneu
  Samenvattingskaart richtlijn Dyspneu

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Dyspneu. De volledige richtlijn ... Lees meer

  Gratis
  Werkblok behorend bij set Signalering in de palliatieve fase
  Werkblok behorend bij set Signalering in de palliatieve fase

  Dit werkblok maakt deel uit van de set Signalering in de palliatieve fase. Eén bestelling bestaat ... Lees meer

  € 12,00
 • Samenvattingskaart richtlijn Misselijkheid en Braken
  Samenvattingskaart richtlijn Misselijkheid en Braken

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Misselijkheid en Braken. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Folder Gewichtsverlies
  Folder Gewichtsverlies

  Deze folder geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Delier
  Folder Delier

  Deze folder geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van ... Lees meer

  Gratis
  Folder Weightloss
  Folder Weightloss

  In this leaflet patients and relatives can read about what causes weightloss. Additionally, tips are given on ... Lees meer

  Gratis
 • Besluitvorming in de palliatieve fase
  Besluitvorming in de palliatieve fase

  De methode Besluitvorming in de palliatieve fase, bestaande uit een inleiding, beslisschijf en veertien ... Lees meer

  Gratis
  Folder Morfine
  Folder Morfine

  Deze folder geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn. Daar waar over morfine ... Lees meer

  Gratis
 • Folder De Stervensfase
  Folder De Stervensfase

  De folder geeft informatie over een aantal verschijnselen die zich tijdens het stervensproces kunnen ... Lees meer

  € 10,00
  In gesprek met de mantelzorger
  In gesprek met de mantelzorger

  Het Model mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast ... Lees meer

  Gratis
 • Formulier Model in gesprek met mantelzorger
  Formulier Model in gesprek met mantelzorger

  Het Model mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast ... Lees meer

  Gratis
  Flyer consultatieteam Palliatieve zorg
  Flyer consultatieteam Palliatieve zorg

  Als verpleegkundige, huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde kunt u vragen hebben over ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve sedatie
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve sedatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve sedatie. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase
  Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase

  De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij Besluitvorming in de ... Lees meer

  € 5,00
 • Visitekaartjes Verwijsgids Kanker
  Visitekaartjes Verwijsgids Kanker

  De Verwijsgids Kanker is de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskrt richtlijn pall. zorg bij eindstadium nierfalen
  Samenvattingskrt richtlijn pall. zorg bij eindstadium nierfalen

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen
  Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen

  Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking ... Lees meer

  Gratis
  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg

  Dit is een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste ... Lees meer

  Gratis
 • Netherlands Quality Framework for Palliative Care
  Netherlands Quality Framework for Palliative Care

  Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what ... Lees meer

  Gratis
  Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg
  Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg

  Met deze uitgave wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste ... Lees meer

  Gratis
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
  Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens ... Lees meer

  Gratis
  Guideline pall. care in heart failure
  Guideline pall. care in heart failure

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in heart ... Lees meer

  Gratis
 • Ileus in patients with cancer in the palliative phase
  Ileus in patients with cancer in the palliative phase

  In this summary you can find the most important issues from the guideline 'Ileus in patients with cancer in ... Lees meer

  Gratis
  Svk Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
  Svk Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de ... Lees meer

  Gratis
 • Guideline summary Cancer-related fatigue
  Guideline summary Cancer-related fatigue

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Cancer-related fatigue in ... Lees meer

  Gratis
  Guideline summary Palliative care in end-stage renal disease (ESRD)
  Guideline summary Palliative care in end-stage renal disease (ESRD)

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in ... Lees meer

  Gratis
 • Existential & spiritual aspects in PC
  Existential & spiritual aspects in PC

  Patients receiving palliative care and their loved ones areconfronted by the fact of human mortality. This ... Lees meer

  Gratis
  Svk richtlijn Zingeving & spiritualiteit
  Svk richtlijn Zingeving & spiritualiteit

  Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten wordengeconfronteerd met de eindigheid van het bestaan.... Lees meer

  Gratis
 • Folder Een dierbare verliezen
  Folder Een dierbare verliezen

  De folder bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het ... Lees meer

  € 10,00
  Guideline summary pain
  Guideline summary pain

  In this summary you will find the most important issues from the guidelines on pain in patients with cancer, ... Lees meer

  Gratis
 • Palliatieve zorg in de ziekenhuizen 2017
  Palliatieve zorg in de ziekenhuizen 2017

  In het rapport ‘Palliatieve zorg in ziekenhuizen’ worden de resultaten gegeven van de ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen

  Dit samenvattingskaartje bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen. De ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvatting Jeuk in de palliatieve fase
  Samenvatting Jeuk in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Jeuk in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn ... Lees meer

  Gratis
  Samenvatting Hik in de palliatieve fase
  Samenvatting Hik in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Hik in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvatting richtlijn ALS
  Samenvatting richtlijn ALS

  De samenvattingskaart ALS is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met ... Lees meer

  Gratis
  Samenvatting Overmatig zweten in de palliatieve fase
  Samenvatting Overmatig zweten in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Overmatig zweten in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvatting obstipatie in de palliatieve fase
  Samenvatting obstipatie in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Obstipatie in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn ... Lees meer

  Gratis
  Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022 – 2026
  Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022 – 2026

  Met het duiden en analyseren van data uit de NKR en andere bronnen brengt IKNL uitdagingen in oncologische ... Lees meer

  Gratis
 • Toepassingskaarten besluitvorming in de palliatieve fase
  Toepassingskaarten besluitvorming in de palliatieve fase

  De methode Besluitvorming in de palliatieve fase, bestaande uit een inleiding, beslisschijf en veertien ... Lees meer

  Gratis
  Palliatieve zorg bij COPD
  Palliatieve zorg bij COPD

  De samenvattingskaart Palliatieve zorg bij COPD bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn [2021]. ... Lees meer

  Gratis
 • Guideline summary Palliative care for patients with COPD
  Guideline summary Palliative care for patients with COPD

  The guideline summary contains the most important recommendations from the Dutch guideline Palliative care in ... Lees meer

  Gratis
  Flyer overpalliatievezorg.nl
  Flyer overpalliatievezorg.nl

  Op de website overpalliatievezorg.nl kunnen patiënten en hun naasten terecht voor betrouwbare ... Lees meer

  Gratis