samenvattingskaart richtlijn pijn in de palliatieve fase

samenvattingskaart richtlijn pijn in de palliatieve fase

Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste zaken uit de richtlijn Pijn in de palliatieve fase. De volledige richtlijn is te raadplegen en downloaden op Pallialine. Deze kaart is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, apothekers of anderen die beroepsmatig betrokken zijn bij patiënten die pijn ervaren in de palliatieve fase.

Deze samenvattingskaart is in november 2016 aangepast (opioidentabel), wegens het uitkomen van de richtlijn Pijn bij Kanker.

 

Omdat de richtlijn Pijn in de palliatieve fase op dit moment wordt herzien, is de samenvattingskaart Pijn in de palliatieve fase alleen te downloaden. Wanneer de richtlijn is herzien, is een nieuw samenvattingskaartje te bestellen.


Prijs per eenheid: Gratis
downloaden
terug