ziekenhuis

 • folder Registratie van kanker
  folder Registratie van kanker

  In Nederland worden de gegevens van alle patiënten met kanker geregistreerd in een landelijke databank: ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek
  samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek

  De samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek is gebaseerd op de handreiking Slecht-nieuwsgesprek uit 2012. De ... Lees meer

  Gratis
 • Lastmeter (Turks-Nederlands)
  Lastmeter (Turks-Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter (Nederlands)
  Lastmeter (Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • samenvattingskaart richtlijn Herstel na kanker
  samenvattingskaart richtlijn Herstel na kanker

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Herstel na kanker. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter met scorelijst
  Lastmeter met scorelijst

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker

  ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’ (2019) belicht uiteenlopende gevolgen en de ... Lees meer

  Gratis
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker: verdiepende informatie.
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker: verdiepende informatie.

  Verdiepende informatie bij het Kankerzorg in beeld rapport over leven met en na kanker (2019).  Over ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (2018)
  Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (2018)

  Bij één op de vijf nieuwe patiënten met kanker gaat het om een zeldzame vorm. Deze ... Lees meer

  Gratis
  rapport Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt (2016)
  rapport Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt (2016)

  Voor de 14 meest voorkomende vormen van kanker op hogere leeftijd geven onderzoekers inzicht in meest ... Lees meer

  Gratis
 • rapport Kankerzorg in beeld (2014)
  rapport Kankerzorg in beeld (2014)

  Het eerste rapport geeft aan de hand van tien trends een algemeen beeld van de kankerzorg en een ... Lees meer

  Gratis
  svk richtlijn Medische Specialistische revalidatie
  svk richtlijn Medische Specialistische revalidatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Oncologische revalidatie. De volledige ... Lees meer

  Gratis
 • svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
  svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale ... Lees meer

  Gratis
  rapport Palliatieve zorg in beeld
  rapport Palliatieve zorg in beeld

  Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Zeker het afgelopen decennium zijn veel ... Lees meer

  Gratis
 • handleiding zorgpad stervensfase
  handleiding zorgpad stervensfase

  De handleiding geeft een extra toelichting bij het gebruik van het zorgpad (alle versies). Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie
  Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie

  Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair team binnen een ... Lees meer

  € 45,00
 • Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg
  Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg

  Met deze uitgave wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste ... Lees meer

  Gratis
  Pijn bij kanker en eindstadium COPD/hartfalen
  Pijn bij kanker en eindstadium COPD/hartfalen

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste zaken uit de richtlijnen Pijn bij kanker en Pijn bij ... Lees meer

  Gratis
 • samenvattingskaart richtlijn Niercelcarcinoom
  samenvattingskaart richtlijn Niercelcarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Niercelcarcinoom. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart richtlijn Hepatocellulair carcinoom
  samenvattingskaart richtlijn Hepatocellulair carcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Hepatocellulair carcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
 • samenvattingskaart richtlijn Blaasinstillatie
  samenvattingskaart richtlijn Blaasinstillatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Blaasinstillatie. De richtlijn is ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart richtlijn Anuscarcinoom
  samenvattingskaart richtlijn Anuscarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Anuscarcinoom. De volledige richtlijn ... Lees meer

  Gratis
 • boek richtlijn Mammacarcinoom
  boek richtlijn Mammacarcinoom

  Dit boek omvat de gedrukte versie van de richtlijn Mammacarcinoom (versie 2.0, feb. 2012) is nog beperkt ... Lees meer

  Gratis
  Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen
  Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen

  Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking ... Lees meer

  Gratis
 • zorgpad Borstkanker
  zorgpad Borstkanker

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  jaarverslag Consultatie palliatieve zorg
  jaarverslag Consultatie palliatieve zorg

  Dit jaarverslag over 2019, biedt inzicht in de werking van de consultatiefunctie palliatieve zorg. Daarnaast ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Palliatieve sedatie
  Folder Palliatieve sedatie

  Palliatieve sedatie wordt veel toegepast. Voor patiënten en naasten is vaak onduidelijk wat palliatieve ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart richtlijn Palliatieve sedatie
  samenvattingskaart richtlijn Palliatieve sedatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve sedatie. De volledige ... Lees meer

  Gratis
 • samenvattingskaart richtlijn Dyspneu
  samenvattingskaart richtlijn Dyspneu

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Dyspneu. De volledige richtlijn ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart richtlijn Ileus
  samenvattingskaart richtlijn Ileus

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn ileus bij kanker in de palliatieve ... Lees meer

  Gratis
 • Besluitvorming in de palliatieve fase
  Besluitvorming in de palliatieve fase

  De methode Besluitvorming in de palliatieve fase helpt professionals adequaat te reageren op problemen die ... Lees meer

  Gratis
  folder Een dierbare verliezen
  folder Een dierbare verliezen

  De folder bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het ... Lees meer

  € 10,00
 • folder De Stervensfase
  folder De Stervensfase

  De folder geeft informatie over een aantal verschijnselen die zich tijdens het stervensproces kunnen ... Lees meer

  € 10,00
  Probleemanalyses
  Probleemanalyses

  Een probleemanalyse is een hulpmiddel voor verpleegkundigen om specifieke problemen van patiënten met ... Lees meer

  Gratis
 • folder Richtlijnen, basis voor kwaliteit
  folder Richtlijnen, basis voor kwaliteit

  In deze folder staat hoe IKNL het alles-in-één-concept van richtlijnontwikkeling toepast. De ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom
  samenvattingskaart richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
 • Ileus in patients with cancer in the palliative phase
  Ileus in patients with cancer in the palliative phase

  In this summary you can find the most important issues from the guideline 'Ileus in patients with cancer in ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart richtlijn Misselijkheid en Braken
  samenvattingskaart richtlijn Misselijkheid en Braken

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Misselijkheid en Braken. De volledige ... Lees meer

  Gratis
 • folder Delier
  folder Delier

  Deze folder geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van ... Lees meer

  Gratis
  folder Morfine
  folder Morfine

  Deze folder geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn. Daar waar over morfine ... Lees meer

  Gratis
 • folder Gewichtsverlies
  folder Gewichtsverlies

  Deze folder geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet ... Lees meer

  Gratis
  folder Weightloss
  folder Weightloss

  In this leaflet patients and relatives can read about what causes weightloss. Additionally, tips are given on ... Lees meer

  Gratis
 • folder Wensen
  folder Wensen

  Deze folder bevat vragen die patiënten in de laatste levensfase kunnen helpen bij het formuleren van ... Lees meer

  Gratis
  folder Ziek
  folder Ziek

  Deze folder beschrijft de verschillende hulpverleners die betrokken kunnen zijn bij de zorg in de laatste ... Lees meer

  Gratis
 • Handleiding integrale oncologische zorgpaden
  Handleiding integrale oncologische zorgpaden

  De handleiding is voor zorgprofessionals die een transmuraal zorgpad willen ontwikkelen, implementeren, ... Lees meer

  Gratis
  samenvattingskaart PTEN Hamartoom Tumorsyndroom
  samenvattingskaart PTEN Hamartoom Tumorsyndroom

  Bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn PTEN Hamartoom Tumorsyndroom. De volledige ... Lees meer

  Gratis
 • zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom
  zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020
  koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020

  Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 is bedoeld om u te inspireren bij de (door)ontwikkeling ... Lees meer

  Gratis
 • flyer Consultatie palliatieve zorg
  flyer Consultatie palliatieve zorg

  Als verpleegkundige, huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde kunt u vragen hebben over ... Lees meer

  Gratis
  zorgpad Ovariumcarcinoom
  zorgpad Ovariumcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • zorgpad Prostaatcarcinoom
  zorgpad Prostaatcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  zorgpad Longcarcinoom
  zorgpad Longcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • zorgpad Niet-tumorspecifiek
  zorgpad Niet-tumorspecifiek

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  zorgpad Colorectaalcarcinoom
  zorgpad Colorectaalcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase
  beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase

  De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij besluitvorming in de ... Lees meer

  € 5,00
  Verwijsgids kanker
  Verwijsgids kanker

  De Verwijsgids Kanker is de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding ... Lees meer

  Gratis
 • Digitale set Signalering in de palliatieve fase
  Digitale set Signalering in de palliatieve fase

  Naast de drukwerkset Signalering in de palliatieve fase is deze digitale versie van de set beschikbaar. ... Lees meer

  Gratis
  Digitale versie werkblad stap 2 (uit werkblok) per zorgprobleem
  Digitale versie werkblad stap 2 (uit werkblok) per zorgprobleem

  Van Stap 2 uit het werkblok is deze digitale versie beschikbaar om zorgproblemen in kaart te brengen. Lees meer

  Gratis
 • Handreiking implementatie geriatrische oncologische revalidatie
  Handreiking implementatie geriatrische oncologische revalidatie

  Handvatten voor zorgprofessionals bij de implementatie van het behandelprogramma Geriatrische oncologische ... Lees meer

  Gratis
  Behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie
  Behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie

  Voor zorgprofessionals die geriatrische oncologische revalidatie willen opzetten. Inhoud: behandelproces, ... Lees meer

  Gratis
 • samenvattingskrt richtlijn pall. zorg bij eindstadium nierfalen
  samenvattingskrt richtlijn pall. zorg bij eindstadium nierfalen

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium ... Lees meer

  Gratis
  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie
  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie

  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie voor zorgprofessionals die revalidatie ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen

  Dit samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen. De ... Lees meer

  Gratis
  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg

  Dit is een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste ... Lees meer

  Gratis
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
  Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens ... Lees meer

  Gratis
  Netherlands Quality Framework for Palliative Care
  Netherlands Quality Framework for Palliative Care

  Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what ... Lees meer

  Gratis
 • Guideline pall. care in heart failure
  Guideline pall. care in heart failure

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in heart ... Lees meer

  Gratis
  Guideline summary Palliative care in end-stage renal disease (ESRD)
  Guideline summary Palliative care in end-stage renal disease (ESRD)

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Schildklierkanker
  Folder Schildklierkanker

  Een overzicht van het voorkomen, de behandeling en overleving van schildklierkanker gebaseerd op cijfers uit ... Lees meer

  Gratis
  Guideline summary pain
  Guideline summary pain

  In this summary you will find the most important issues from the guidelines on pain in patients with cancer, ... Lees meer

  Gratis
 • Palliatieve zorg in de ziekenhuizen 2017
  Palliatieve zorg in de ziekenhuizen 2017

  In het rapport ‘Palliatieve zorg in ziekenhuizen’ worden de resultaten gegeven van de ... Lees meer

  Gratis
  Primaire Tumor Onbekend
  Primaire Tumor Onbekend

  Wanneer de bron van uitzaaiingen niet gevonden kan worden.Het rapport illustreert de schrijnende situatie van ... Lees meer

  Gratis
 • Sarcomenzorg in Nederland
  Sarcomenzorg in Nederland

  Overzicht van gegevens over sarcomen in de Nederlandse Kankerregistratie over de periode 2009-2018. Lees meer

  Gratis
  Cancer Registry - information for patients
  Cancer Registry - information for patients

  In this leaflet you can read more about the Netherlands Cancer Registry (NCR) and how it is relevant for you. ... Lees meer

  Gratis
 • Poster Registratie van kanker
  Poster Registratie van kanker

  Een poster voor in de wachtkamer om patiënten te informeren over de Nederlandse Kankerregistratie. Lees meer

  Gratis