Producten getagd met Palliatieve zorg

Samenvattingskaart richtlijn Misselijkheid en Braken
Nog niet gewaardeerd
Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Misselijkheid en Braken. De volledige richtlijn is te raadplegen en downloaden op pallialine.nl
€0,00
Samenvattingskaart richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
Nog niet gewaardeerd
Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn. De volledige richtlijn kunt u raadplegen op richtlijnendatabase.nl
€0,00
Samenvattingskaart Overmatig zweten in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
De samenvattingskaart Overmatig zweten in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn (2022). De volledige richtlijn is te raadplegen en downloaden op pallialine.nl
€0,00
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
Nog niet gewaardeerd
Dit is een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënten. Het is bedoeld voor zorgverleners.
€0,00
Samenvattingskaart richtlijn Zingeving & spiritualiteit
Nog niet gewaardeerd
De landelijke richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ biedt inzicht en handvatten om vragen en behoeften van patiënten en naasten rondom zingeving en spiritualiteit te herkennen en hierover in gesprek te gaan.
€0,00
Samenvattingskaart Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
Nog niet gewaardeerd
Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De hele richtlijn is te lezen op pallialine.nl
€0,00
Formulier Model in gesprek met mantelzorger
Nog niet gewaardeerd
Het Model mantelzorgondersteuning is bruikbaar voor (zwaar) belaste mantelzorgers en voor zorgverleners die hierover in gesprek gaan met mantelzorgers. Dit formulier heeft u nodig voor het werken met het Model mantelzorgondersteuning.
€0,00
Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen
Nog niet gewaardeerd
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten.
€0,00
Samenvattingskaart richtlijn Dyspneu
Nog niet gewaardeerd
Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Dyspneu. De volledige richtlijn is te raadplegen en downloaden op pallialine.nl
€0,00
Guideline summary Palliative care for patients with COPD
Nog niet gewaardeerd
The guideline summary contains the most important recommendations from the Dutch guideline Palliative care in COPD (2021). This guideline summary is meant for healthcare professionals that are involved in the care of patients with advanced COPD.
€0,00
Flyer consultatieteam Palliatieve zorg
Nog niet gewaardeerd
Als verpleegkundige, huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde kunt u vragen hebben over een patient in de palliatieve fase. Denk aan vragen over symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma’s, inzet van hulpmiddelen,
€0,00
Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg
Nog niet gewaardeerd
Deze uitgave geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg.
€0,00
Pagina 3 van 4