Patiëntenfolders

 

Hier vindt u folders over diverse onderwerpen die u als zorgprofessional kan uitreiken aan patiënten.

Flyer overpalliatievezorg.nl
Nog niet gewaardeerd
Op de website overpalliatievezorg.nl kunnen patiënten en hun naasten terecht voor betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en het vinden van passende zorg en hulp dicht bij huis. Als zorgverlener kunt u de flyer meegeven aan patiënten.
€0,00
Folder Registratie van kanker
Nog niet gewaardeerd
Deze folder voor patiënten licht toe wat de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) inhoudt, wat er met de gegevens gebeurt en waarom registratie belangrijk is.
€0,00
Cancer Registry - information for patients
Nog niet gewaardeerd
In this leaflet you can read more about the Netherlands Cancer Registry (NCR) and how it is relevant for you.
€0,00
Folder De Stervensfase
Nog niet gewaardeerd
De folder geeft informatie over een aantal verschijnselen die zich tijdens het stervensproces kunnen voordoen.
€10,00
Folder Een dierbare verliezen
Nog niet gewaardeerd
De folder bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare.
€10,00
Folder Delier
Nog niet gewaardeerd
Deze folder geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiëntenen met een levensbedreigende aandoening. In verband met een herdruk is de folder Delier momenteel alleen digitaal verkrijgbaar.
€0,00
Folder Gewichtsverlies
Nog niet gewaardeerd
Deze folder geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënten niet meer kan genezen. Aan de orde komt de oorzaken van gewichtsverlies en tips over hoe de patiënten en hun naasten daar mee om kunnen gaan.
€0,00
Folder Weightloss
Nog niet gewaardeerd
In this leaflet patients and relatives can read about what causes weightloss. Additionally, tips are given on how to deal with this problem.
€0,00
Folder Morfine
Nog niet gewaardeerd
Deze folder geeft patiëntenen informatie over het gebruik van morfine bij pijn. Daar waar over morfine wordt gesproken in deze folder, kan ook een ander opioïd bedoeld worden (zoals fentanyl of oxycodone).
€0,00
folder Ziek
Nog niet gewaardeerd
Deze folder beschrijft de verschillende hulpverleners die betrokken kunnen zijn bij de zorg in de laatste levensfase van patiënten en welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning van familie en naasten (mantelzorgers).
€0,00
Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen
Nog niet gewaardeerd
Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor hun naasten.
€0,00
Lastmeter (Nederlands)
Nog niet gewaardeerd
Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied en welke problemen, klachten en zorgen zij ervaren.
€0,00
Pagina 1 van 2