shop

 • Folder Registratie van kanker
  Folder Registratie van kanker

  In Nederland worden de gegevens van alle patiënten met kanker geregistreerd in een landelijke databank: ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek
  Samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek

  De samenvattingskaart Slecht-nieuwsgesprek is gebaseerd op de handreiking Slecht-nieuwsgesprek uit 2012. De ... Lees meer

  Gratis
 • Lastmeter (Nederlands)
  Lastmeter (Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter (Turks-Nederlands)
  Lastmeter (Turks-Nederlands)

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Herstel na kanker
  Samenvattingskaart richtlijn Herstel na kanker

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Herstel na kanker. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Lastmeter met scorelijst
  Lastmeter met scorelijst

  Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker

  ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’ (2019) belicht uiteenlopende gevolgen en de ... Lees meer

  Gratis
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker: verdiepende informatie.
  Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker: verdiepende informatie.

  Verdiepende informatie bij het Kankerzorg in beeld rapport over leven met en na kanker (2019).  Over ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (2018)
  Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (2018)

  Bij één op de vijf nieuwe patiënten met kanker gaat het om een zeldzame vorm. Deze ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt (2016)
  Rapport Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt (2016)

  Voor de 14 meest voorkomende vormen van kanker op hogere leeftijd geven onderzoekers inzicht in meest ... Lees meer

  Gratis
 • Rapport Kankerzorg in beeld (2014)
  Rapport Kankerzorg in beeld (2014)

  Het eerste rapport geeft aan de hand van tien trends een algemeen beeld van de kankerzorg en een ... Lees meer

  Gratis
  Svk richtlijn Medische Specialistische revalidatie
  Svk richtlijn Medische Specialistische revalidatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Oncologische revalidatie. De ... Lees meer

  Gratis
 • Svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
  Svk richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn. De volledige richtlijn kunt u ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Palliatieve zorg in beeld
  Rapport Palliatieve zorg in beeld

  Er is in Nederland steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg. Zeker het afgelopen decennium zijn veel ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie
  Zorgpad Stervensfase - ziekenhuisversie

  Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair team binnen een ... Lees meer

  Gratis
  Folderhouder Kanker.nl
  Folderhouder Kanker.nl

  In deze folderhouder kunt u de folders plaatsen van Kanker.nl. Kanker.nl is een online informatieplatform en ... Lees meer

  Gratis
 • Visitekaartjes Kanker.nl
  Visitekaartjes Kanker.nl

  De visitekaartjes kunt u meegeven aan uw patiënt om hen te informeren over Kanker.nl. De kaartjes komen ... Lees meer

  Gratis
  Poster Kanker.nl
  Poster Kanker.nl

  Deze posters kunt u ophangen in wachtruimtes, ziekenhuizen, apotheken om de patiënt te informeren over ... Lees meer

  Gratis
 • Flyer Kanker.nl
  Flyer Kanker.nl

  Deze folders kunt u meegeven aan uw patiënt om hen te informeren over Kanker.nl. In de folder staat in ... Lees meer

  Gratis
  Besluitvorming in de palliatieve fase
  Besluitvorming in de palliatieve fase

  De methode Besluitvorming in de palliatieve fase, bestaande uit een inleiding, beslisschijf en veertien ... Lees meer

  Gratis
 • Signalering in de palliatieve fase
  Signalering in de palliatieve fase

  De methode helpt verzorgenden bij het signaleren, interpreteren en verwoorden van de belangrijkste ... Lees meer

  € 23,50
  Werkblok behorend bij set Signalering in de palliatieve fase
  Werkblok behorend bij set Signalering in de palliatieve fase

  Dit werkblok maakt deel uit van de set Signalering in de palliatieve fase. Eén bestelling bestaat ... Lees meer

  € 12,00
 • LESA samenvattingskaart palliatieve zorg
  LESA samenvattingskaart palliatieve zorg

  Goede palliatieve zorg in de 1e-lijnszorg kan niet zonder samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve sedatie
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve sedatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve sedatie. De volledige ... Lees meer

  Gratis
 • Pijn bij kanker en eindstadium COPD/hartfalen
  Pijn bij kanker en eindstadium COPD/hartfalen

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste zaken uit de richtlijnen Pijn bij kanker en Pijn bij ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Stervensfase - verpleeghuisversie
  Zorgpad Stervensfase - verpleeghuisversie

  Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair team binnen een ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Stervensfase - thuiszorgversie
  Zorgpad Stervensfase - thuiszorgversie

  Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier dat wordt ingezet als het multidisciplinair thuiszorgteam ... Lees meer

  Gratis
  Folder De Stervensfase
  Folder De Stervensfase

  De folder geeft informatie over een aantal verschijnselen die zich tijdens het stervensproces kunnen ... Lees meer

  € 10,00
 • Folder Een dierbare verliezen
  Folder Een dierbare verliezen

  De folder bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het ... Lees meer

  € 10,00
  Samenvattingskaart richtlijn Blaasinstillatie
  Samenvattingskaart richtlijn Blaasinstillatie

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Blaasinstillatie. De richtlijn is ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Hepatocellulair carcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Hepatocellulair carcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Hepatocellulair carcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Niercelcarcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Niercelcarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Niercelcarcinoom. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Jaarverslag Consultatie palliatieve zorg 2019
  Jaarverslag Consultatie palliatieve zorg 2019

  Dit jaarverslag over 2019, biedt inzicht in de werking van de consultatiefunctie palliatieve zorg. Daarnaast ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Delier
  Folder Delier

  Deze folder geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van ... Lees meer

  Gratis
  Folder Weightloss
  Folder Weightloss

  In this leaflet patients and relatives can read about what causes weightloss. Additionally, tips are given on ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Morfine
  Folder Morfine

  Deze folder geeft patiënten informatie over het gebruik van morfine bij pijn. Daar waar over morfine ... Lees meer

  Gratis
  Folder Gewichtsverlies
  Folder Gewichtsverlies

  Deze folder geeft patiënten en hun naasten informatie over op gewicht blijven als de patiënt niet ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Misselijkheid en Braken
  Samenvattingskaart richtlijn Misselijkheid en Braken

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Misselijkheid en Braken. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Schildkliercarcinoom
  Samenvattingskaart richtlijn Schildkliercarcinoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Schildkliercarcinoom. De ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart PTEN Hamartoom Tumorsyndroom
  Samenvattingskaart PTEN Hamartoom Tumorsyndroom

  Bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn PTEN Hamartoom Tumorsyndroom. De volledige richtlijn kunt ... Lees meer

  Gratis
  In gesprek met de mantelzorger
  In gesprek met de mantelzorger

  Het Model mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast ... Lees meer

  Gratis
 • Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg
  Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg

  Met deze uitgave wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Orale Mucositis
  Samenvattingskaart richtlijn Orale Mucositis

  Bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Orale Mucositis. De volledige richtlijn kunt u raadplegen ... Lees meer

  Gratis
 • Koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020
  Koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020

  Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 is bedoeld om u te inspireren bij de (door)ontwikkeling ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Meningeoom
  Samenvattingskaart richtlijn Meningeoom

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Intracranieel meningeoom. De ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskaart richtlijn Wervelmetasten
  Samenvattingskaart richtlijn Wervelmetasten

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Wervelmetastasen. De volledige ... Lees meer

  Gratis
  Flyer consultatieteam Palliatieve zorg
  Flyer consultatieteam Palliatieve zorg

  Als verpleegkundige, huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde kunt u vragen hebben over ... Lees meer

  Gratis
 • Formulier Model in gesprek met mantelzorger
  Formulier Model in gesprek met mantelzorger

  Het Model mantelzorgondersteuning is bruikbaar in alle situaties waarin mantelzorgers zich (zwaar) belast ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Dyspneu
  Samenvattingskaart richtlijn Dyspneu

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Dyspneu. De volledige richtlijn ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom
  Zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Ovariumcarcinoom
  Zorgpad Ovariumcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Prostaatcarcinoom
  Zorgpad Prostaatcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Longcarcinoom
  Zorgpad Longcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Borstkanker
  Zorgpad Borstkanker

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  Zorgpad Colorectaalcarcinoom
  Zorgpad Colorectaalcarcinoom

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
 • Zorgpad Niet-tumorspecifiek
  Zorgpad Niet-tumorspecifiek

  Dit format kunt u gebruiken voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een (transmuraal) zorgpad. ... Lees meer

  Gratis
  Handleiding integrale oncologische zorgpaden
  Handleiding integrale oncologische zorgpaden

  De handleiding is voor zorgprofessionals die een transmuraal zorgpad willen ontwikkelen, implementeren, ... Lees meer

  Gratis
 • Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase
  Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase

  De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij Besluitvorming in de ... Lees meer

  € 5,00
  Visitekaartjes Verwijsgids Kanker
  Visitekaartjes Verwijsgids Kanker

  De Verwijsgids Kanker is de eerste landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvattingskrt richtlijn pall. zorg bij eindstadium nierfalen
  Samenvattingskrt richtlijn pall. zorg bij eindstadium nierfalen

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium ... Lees meer

  Gratis
  Handreiking implementatie geriatrische oncologische revalidatie
  Handreiking implementatie geriatrische oncologische revalidatie

  Handvatten voor zorgprofessionals bij de implementatie van het behandelprogramma Geriatrische oncologische ... Lees meer

  Gratis
 • Behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie
  Behandelprogramma geriatrische oncologische revalidatie

  Voor zorgprofessionals die geriatrische oncologische revalidatie willen opzetten. Inhoud: behandelproces, ... Lees meer

  Gratis
  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie
  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie

  Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie voor zorgprofessionals die revalidatie ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Schildklierkanker
  Folder Schildklierkanker

  Een overzicht van het voorkomen, de behandeling en overleving van schildklierkanker gebaseerd op cijfers uit ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
  Samenvattingskaart richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen

  Dit samenvattingskaartje bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen. De ... Lees meer

  Gratis
 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
  Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens ... Lees meer

  Gratis
  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg

  Dit is een handreiking voor de inzet van de juiste meetinstrumenten, op de juiste manier, op het juiste ... Lees meer

  Gratis
 • Onco-move: bewegen tijdens chemotherapie
  Onco-move: bewegen tijdens chemotherapie

  Dit instructieboekje is bedoeld voor verpleegkundigen die het beweegprogramma Onco-Move aanbieden. Dit boekje ... Lees meer

  Gratis
  Guideline pall. care in heart failure
  Guideline pall. care in heart failure

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in heart ... Lees meer

  Gratis
 • Netherlands Quality Framework for Palliative Care
  Netherlands Quality Framework for Palliative Care

  Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what ... Lees meer

  Gratis
  Samenvattingskaart richtlijn Ileus
  Samenvattingskaart richtlijn Ileus

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn ileus bij kanker in de palliatieve ... Lees meer

  Gratis
 • Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen
  Folder Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen

  Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking ... Lees meer

  Gratis
  Svk Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
  Svk Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase

  Deze samenvattingskaart bevat de belangrijkste punten uit de richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de ... Lees meer

  Gratis
 • Ileus in patients with cancer in the palliative phase
  Ileus in patients with cancer in the palliative phase

  In this summary you can find the most important issues from the guideline 'Ileus in patients with cancer in ... Lees meer

  Gratis
  Guideline summary Palliative care in end-stage renal disease (ESRD)
  Guideline summary Palliative care in end-stage renal disease (ESRD)

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Palliative care in ... Lees meer

  Gratis
 • Hoofd-halskanker in Nederland
  Hoofd-halskanker in Nederland

  Een overzicht van het voorkomen, de behandeling en de overleving van hoofd-halskanker in Nederland, gebaseerd ... Lees meer

  Gratis
  Guideline summary Cancer-related fatigue
  Guideline summary Cancer-related fatigue

  In this summary you will find the most important topics from the guideline ‘Cancer-related fatigue in ... Lees meer

  Gratis
 • NKR Magazine
  NKR Magazine

  De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) bestaat 30 jaar. Hoe draagt de NKR bij aan betere zorg en betere ... Lees meer

  Gratis
  Folder Belangrijke cijfers over Prostaatkanker
  Folder Belangrijke cijfers over Prostaatkanker

  In het kader van Movember een overzicht van het voorkomen, de behandeling en overleving van prostaatkanker, ... Lees meer

  Gratis
 • Existential & spiritual aspects in PC
  Existential & spiritual aspects in PC

  Patients receiving palliative care and their loved ones areconfronted by the fact of human mortality. This ... Lees meer

  Gratis
  Svk richtlijn Zingeving & spiritualiteit
  Svk richtlijn Zingeving & spiritualiteit

  Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten wordengeconfronteerd met de eindigheid van het bestaan.... Lees meer

  Gratis
 • Rapport Huidkanker in Nederland
  Rapport Huidkanker in Nederland

  Huidkanker in Nederland – cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie Medisch professionals, ... Lees meer

  Gratis
  Belangrijke cijfers over blaaskanker
  Belangrijke cijfers over blaaskanker

  Overzicht van incidentie, prevalentie en overleving van blaaskanker op basis van gegevens uit de Nederlandse ... Lees meer

  Gratis
 • Guideline summary pain
  Guideline summary pain

  In this summary you will find the most important issues from the guidelines on pain in patients with cancer, ... Lees meer

  Gratis
  Palliatieve zorg in de ziekenhuizen 2017
  Palliatieve zorg in de ziekenhuizen 2017

  In het rapport ‘Palliatieve zorg in ziekenhuizen’ worden de resultaten gegeven van de ... Lees meer

  Gratis
 • Primaire Tumor Onbekend
  Primaire Tumor Onbekend

  Wanneer de bron van uitzaaiingen niet gevonden kan worden.Het rapport illustreert de schrijnende situatie van ... Lees meer

  Gratis
  Poster Registratie van kanker
  Poster Registratie van kanker

  Een poster voor in de wachtkamer om patiënten te informeren over de Nederlandse Kankerregistratie. ... Lees meer

  Gratis
 • Sarcomenzorg in Nederland
  Sarcomenzorg in Nederland

  Overzicht van gegevens over sarcomen in de Nederlandse Kankerregistratie over de periode 2009-2018. ... Lees meer

  Gratis
  Cancer Registry - information for patients
  Cancer Registry - information for patients

  In this leaflet you can read more about the Netherlands Cancer Registry (NCR) and how it is relevant for you. ... Lees meer

  Gratis
 • Kankerzorg in beeld: Uitgezaaide kanker in beeld
  Kankerzorg in beeld: Uitgezaaide kanker in beeld

  Bij 1 op de 5 patiënten die de diagnose kanker krijgt is de kanker uitgezaaid. In het rapport ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Hemato-oncologische zorg in Nederland
  Rapport Hemato-oncologische zorg in Nederland

  Een overzicht op basis van 5 jaar data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Voor Zorgprofessionals, ... Lees meer

  Gratis
 • Toepassingskaarten besluitvorming in de palliatieve fase
  Toepassingskaarten besluitvorming in de palliatieve fase

  De methode Besluitvorming in de palliatieve fase, bestaande uit een inleiding, beslisschijf en veertien ... Lees meer

  Gratis
  Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022 – 2026
  Meerjarenbeleidsplan IKNL 2022 – 2026

  Met het duiden en analyseren van data uit de NKR en andere bronnen brengt IKNL uitdagingen in oncologische ... Lees meer

  Gratis
 • Rapport meningeomen
  Rapport meningeomen

  Meningeomen zijn een belangrijke groep hersentumoren waarover nog veel onbekend is qua epidemiologie, de ... Lees meer

  Gratis
  Palliatieve zorg bij COPD
  Palliatieve zorg bij COPD

  De samenvattingskaart Palliatieve zorg bij COPD bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn [2021]. ... Lees meer

  Gratis
 • Flyer overpalliatievezorg.nl
  Flyer overpalliatievezorg.nl

  Op de website overpalliatievezorg.nl kunnen patiënten en hun naasten terecht voor betrouwbare ... Lees meer

  Gratis
  Guideline summary Palliative care for patients with COPD
  Guideline summary Palliative care for patients with COPD

  The guideline summary contains the most important recommendations from the Dutch guideline Palliative care in ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvatting richtlijn ALS
  Samenvatting richtlijn ALS

  De samenvattingskaart ALS is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met ... Lees meer

  Gratis
  Samenvatting Hik in de palliatieve fase
  Samenvatting Hik in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Hik in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvatting Jeuk in de palliatieve fase
  Samenvatting Jeuk in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Jeuk in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn ... Lees meer

  Gratis
  Samenvatting Overmatig zweten in de palliatieve fase
  Samenvatting Overmatig zweten in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Overmatig zweten in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de ... Lees meer

  Gratis
 • Samenvatting obstipatie in de palliatieve fase
  Samenvatting obstipatie in de palliatieve fase

  De samenvattingskaart Obstipatie in de palliatieve fase bevat de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn ... Lees meer

  Gratis
  Rapport Oncologienetwerken in beeld
  Rapport Oncologienetwerken in beeld

  In het rapport Oncologienetwerken in beeld laten Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het ... Lees meer

  Gratis