Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten, geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.

U kunt het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland hier downloaden 

Meer informatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland vindt u op Palliaweb 


Prijs per eenheid: Gratis
downloaden
terug