Netherlands Quality Framework for Palliative Care

Netherlands Quality Framework for Palliative Care

Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.

More information on the Netherlands Quality Framework for Palliative Care can be found on Palliaweb.

In het kwaliteitskader is, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patient en diens naasten, geformuleerd wat de vertegenwoordigers van patienten en hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.


Prijs per eenheid: Gratis
downloaden
terug